Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου σε κατοικία

Λιτόχωρο _ 2020

Μελέτη Αρχιτεκτονικής τοπίου: 40.22.Architects 

Αρχιτέκτονες:  Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτες αρχιτέκτονες: Α. Γιάγκου, Β. Κασβίκη

Θέση: Λιτόχωρο, Πιερία, Ελλάδα

Επιφάνεια: 982m²

Μελέτη: 2020

Κατασκευή: 2020

 

© 2015 by 40.22.Architects