Κατοικία στη Κασταμονίτη 

Νικήτη _ Ελλάδα _ 2020

Αρχιτεκτονική μελέτη: 40.22.Architects 

Αρχιτέκτονες: Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου,Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτες αρχιτέκτονες: Α. Γιάγκου, Β. Κασβίκη

Θέση: Νικήτη, Χαλκιδική, Ελλάδα

Επιφάνεια: 150m²

Μελέτη: 2020

Κατασκευή: 2020-

 

VIEW 2'.jpg
KASTAMONITH_ANIMATION_01102020.gif