2 μικρά διαμερίσματα _ Σέρρες _ 2016

Αρχιτεκτονική μελέτη:  40.22.Architects

Αρχιτέκτονες:

Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτης αρχιτέκτονας: Π. Πετρίδης

Θέση: Σέρρες

Επιφάνεια: 45m² + 45

Μελέτη: 2016

Κατασκευή: 2017