Γραφεία Qatar Airways στο αεροδρόμιο

Θεσσαλονίκη _ 2018

Αρχιτεκτονικός μελέτη: 40.22.Architects

Αρχιτέκτονες:

Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτης αρχιτέκτονας: Π. Πετρίδης

Θέση: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Επιφάνεια: 53m²

Μελέτη: 2018

Κατασκευή: 2018