Διαμέρισμα στη Δημητρίου Γούναρη

Θεσσαλονίκη_ 2019

Αρχιτεκτονική μελέτη: 40.22.Architects 

Αρχιτέκτονες: Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτες φοιτητές αρχιτεκτονική: Α. Γιάγκου, Β. Κασβίκη

Θέση: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Επιφάνεια: 100m²

Μελέτη: 2019

Κατασκευή: 2019

 

© 2015 by 40.22.Architects