Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: 40.22.Architects

Αρχιτέκτονες:

Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτης: Π. Πετρίδης

Θέση: Σέρρες, Ελλάδα

Επιφάνεια: 140m²

Μελέτη: 2017

Κατασκευή: 2018