Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη _ 2018

Αρχιτεκτονική μελέτη: 40.22.Architects

Αρχιτέκτονες:

Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτης αρχιτέκτονας: Π. Πετρίδης

Θέση: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Επιφάνεια: 171m²

Μελέτη: 2018