Apartment interior in Demetriou Gounari

Thesaloniki_Greece_2019

Architectural design: 40.22.Architects 

Architects: Eleftheria Disli, Anastasia Papadopoulou, Vanessa Tsakalidou

Collaborating students of architecture: A. Giagkou, V. Kasviki

Location: Thessaloniki, Greece

Area: 100m²

Design: 2019

Construction: 2019

 

© 2015 by 40.22.Architects