Επιπλωμένα δωμάτια_Άμμος by kaza

Πολύχρονο_Χαλκιδική_2019

Αρχιτεκτονική μελέτη: 40.22.Architects 

Αρχιτέκτονες:  Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτες φοιτητές αρχιτεκτονικής: Α. Γιάγκου, Β. Κασβίκη

Θέση: Χαλκιδική

Επιφάνεια: 376m²

Μελέτη: 2019

Κατασκευή: 2019 -

 

© 2015 by 40.22.Architects