Συμβουλευτικές αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για τη Μελέτη Σκοπιμότητας του έργου:

‘Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Επιστημονικού - Πολιτιστικού - Περιβαλλοντικού Πάρκου Α.Π.Θ. _ Θεσσαλονίκη _ 2016

στο πλαίσιο της Δράσης  14.6iv.33.33.1_ ΕΣΠΑ 2014- 2020

Αρχιτεκτονική μελέτη: 40.22.Architects + M5 Architects

Αρχιτέκτονες:

Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου, Μιχαήλ Γκουτζιαμάνης, Φίλιππος Παπαπέτρου

Συνεργάτης αρχιτέκτονας: Π. Πετρίδης

Θέση: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Μελέτη: Ιούλιος 2016