Αρχιτεκτονική μελέτη: 40.22.Architects

Αρχιτέκτονες:

Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτες αρχιτέκτονες: Π. Πετρίδης, Α. Σιαμπακούλης, Θ. Κύττας

Αγωνοθέτης: Δήμος Βόλου

Θέση: Βόλος, Ελλάδα

Επιφάνεια: 2.000m²

Μελέτη: 2014

'εν τω διαύλω' _ Μουσείο για την Αργώ

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων _ Βόλος, Θεσσαλία _ 2014