Εστιατόριο-Μπαρ ΟΜΙΛΟΣ στην παραλία Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη _ 2017

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: 40.22.Architects

Αρχιτέκτονες:

Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτες φοιτητές αρχιτεκτονικής: Α. Γιάγκου, Β. Κασβίκη

Θέση: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Επιφάνεια: 110m²

Μελέτη: 2017

alternative proposal 1

alternative proposal 2