'ΛΟΥΚΟΥΜΑ' _ χώρος εστίασης _ 2013

Αρχιτεκτονική μελέτη: 40.22.Architects

Αρχιτέκτονες: Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτης αρχιτέκτονας: Α. Κάλλου

Θέση: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Επιφάνεια: 180 m2

Μελέτη: 2013

Κατασκευή: 2013

 

© 2015 by 40.22.Architects