Οδοντιατρείο στις Σέρρες

 2016

Αρχιτεκτονική μελέτη:  40.22.Architects

Αρχιτέκτονες: Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτης αρχιτέκτονας: Π. Πετρίδης

Θέση: Σέρρες

Επιφάνεια: 50m²

Μελέτη: 2016

Κατασκευή: 2016