Αρχιτεκτονική μελέτη: 40.22.Architects

Αρχιτέκτονες:

Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτες αρχιτέκτονες:

Μ. Αβραμίδου, Α. Κάλλου, Δ. Κωνσταντινίδου

Συνεργάτες φοιτητές αρχιτεκτονικής:

Φ. Κατσαρής, Θ. Κύττας, Ε. Μπουτσιβάρη 

Φυτοτεχνική μελέτη: Αναστασία Παπαδοπούλου

Η/Μ μελέτη: Ε. Μπαλτζόπουλος, Α. Παπαδόπουλος

Μελέτη φωτισμού: Θωμάς Γραβάνης Lighting DG

Σύμβουλος κυκλοφοριακής μελέτης: Ι. Τόσκας

Αγωνοθέτης: Δήμος Θεσσαλονίκης

Θέση: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Επιφάνεια: 8.000m²

Μελέτη: 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ΣΙΩΠΗ’ _ Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων _ Θεσσαλονίκη _ 2013