Μελέτη: 40.22.Αrchitects

Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Θέση: Έβρος, Ελλάδα

Φωτογραφίες: 40.22.Architects

Οδοιπορικό στον Έβρο_Ελλάδα _ 2014