Ανασχεδιασμός Όψεων_ Θεσσαλονίκη _ 2018

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: 40.22.Architects

Αρχιτέκτονες:

Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτης αρχιτέκτονας: Π. Πετρίδης

Θέση: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Μελέτη: 2018

 

υφιστάμενη όψη