ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ _

Ανάπλαση και Επανάχρηση πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη

στη Δυτική Μακεδονία _ Φεβρουάριος 2016

 

Β΄ Βραβείο

Αρχιτεκτονική μελέτη: 40.22.Architects + Μ5 Architects

Αρχιτέκτονες:

Ελευθερία Δισλή, Μιχαήλ Γκουτζιαμάνης, Αναστασία Παπαδοπούλου,

Φίλιππος Παπαπέτρου, Βενετία Τσακαλίδου

Συνεργάτες αρχιτέκτονες:

Θοδωρής Κύττας, Παντελής Πετρίδης

Αγωνοθέτης: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Θέση: Κοζάνη, Ελλάδα

Μελέτη: 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ 'ΛΑΓΟΥΜΙ' ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ