'γρν’ _ Χώρος εστίασης στη Θεσσαλονίκη _ 2015

Αρχιτεκτονική μελέτη: 40.22.Architects

Αρχιτέκτονες: Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Θέση: ONE SALONICA Outlet Mall, Θεσσαλονίκη

Επιφάνεια:  90m²

Μελέτη: 2015

Κατασκευή: 2015

Φωτογραφίες: 40.22.Architects