Σχεδιασμός όψεων συγκροτήματος κατοικιών στο Καστρί

Νικήτη_Ελλάδα_2019

Αρχιτεκτονική μελέτη: 40.22.Architects 

Αρχιτέκτονες: Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτες φοιτητές αρχιτεκτονικής: Α. Γιάγκου, Β. Κασβίκη

Θέση: Νικήτη, Χαλκιδική, Ελλάδα

Μελέτη: 2019

Κατασκευή: 2020 -

 

© 2015 by 40.22.Architects