καρέ_1.jpg
καρέ_2.jpg
καρέ_3.jpg

'Η Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα'

Σύνθετος Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για την ανέγερση

κτιριακού συγκροτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλώρινα

Φλώρινα_2019

Αρχιτεκτονική μελέτη: 40.22.Architects 

Αρχιτέκτονες: Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτες φοιτητές αρχιτεκτονικής: Α. Γιάγκου, Β. Κασβίκη

Σύμβουλοι στατικής μελέτης:  Χ. Μεταξάς

Σύμβουλοι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων:  Δ. Σαμαράς

Σύμβουλος περιβαλλοντικού σχεδιασμού: Α. Χατζηδημητρίου

Αγωνοθέτης: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Επιφάνεια: 4.605m²

Θέση: Φλώρινα

Μελέτη: 2019

 

exploded autocad 1.jpg
Exterior killer .jpg
Section 1.jpg
Interior Termokhpio 1.jpg