‘Ανάδειξη & Eπανάχρηση Δυτικών Νεωρίων και Περιβάλλοντος Χώρου'

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων _ Δήμος Ηρακλείου 2010

Αρχιτεκτονική μελέτη:

40.22.Architects + M5 Architects  + A. Πάκα

Αρχιτέκτονες:

M. Γκουτζιαμάνης, A. Πάκα, A. Παπαδοπούλου, Φ. Παπαπέτρου, Β. Τσακαλίδου

Αγωνοθέτης: Δήμος Ηρακλείου

Θέση: Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

Επιφάνεια: 15.000m²

Μελέτη: 2010