Αρχιτεκτονική μελέτη: 40.22.Architects

Αρχιτέκτονες: Ελευθερία Δισλή, Λένα Κωνσταντίνου,

Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτες αρχιτέκτονες: 

Ε. Κρασάκη, Θ. Κύττας, Σ. Ρωσσικοπούλου - Παππά

Αγωνοθέτης: Mare Village S.A.

Θέση: Κάνιστρο, Παλιούρι Χαλκιδικής, Ελλάδα

Επιφάνεια: 130.000m²

Δόμηση: 21.840m²

Μελέτη: 2013

 

Παραθεριστικός οικισμός στο Παλιούρι Χαλκιδικής, Θέση Κάνιστρο

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με πρόσκληση _ 2013

 

cam 05_.jpg
cam 06_.jpg