'ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΗ _ ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΟΡΙΟ'

Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του πρώην στρατοπέδου Λουμάκη

Δήμος Καρδίτσας _ Ελλάδα _ 2018

A'  Εξαγορά

Αρχιτεκτονική μελέτη: 40.22.Architects

Αρχιτέκτονες:Ε. Δισλή, Α. Παπαδοπούλου, Β. Τσακαλίδου

Συνεργάτης αρχιτέκτονας: Π. Πετρίδης,

Συνεργάτες φοιτητές αρχιτεκτονικής: Α. Γιάγκου, Β. Κασβίκη

Αγωνοθέτης: Δήμος Καρδίτσας

Θέση: Καρδίτσα, Ελλάδα

Επιφάνεια: 55.518 m2

Μελέτη: 2018

 

© 2015 by 40.22.Architects