Μικροβιολογικό εργαστήριο στην Καλαμαριά_

Θεσσαλονίκη_2016

 

Αρχιτεκτονική μελέτη:  40.22.Architects

Αρχιτέκτονες:

Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτης αρχιτέκτονας: Παντελής Πετρίδης

Κατασκευή: Λένα Αρβανιτάκη

Ιδιοκτήτης: Σωτήρης Βαρλάμης

Θέση: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Επιφάνεια: 110m²

Μελέτη: 2015

Κατασκευή: 2016

Φωτογραφίες: Λένα Αρβανιτάκη