‘Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ’

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για τις Κτηριακές Εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη_ 2015

Αρχιτεκτονική μελέτη: 40.22.Architects

Αρχιτέκτονες:

Ε. Δισλή, Ε. Κωνστατντίνου, Α. Παπαδοπούλου, Β.Τσακαλίδου

Συνεργάτες αρχιτέκτονες: 

Μ. Πελεκάνος, Π. Πετρίδης, Σ. Στυλίδης, Χ. Κύρου, Θ. Κύττας

Στατικοί σύμβουλοι: 

Statika.gr - Π. Ζέρβας, Μ. Στεφανούρη, Γ. Νικολαΐδης

Συμβούλοι  ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων:

Κ. Καπεσίδης, Ν. Μερτζιος

Σύμβουλος σε θέματα Ενέργειας & Αειφορίας: Andreya Momerin

Αγωνοθέτης: Πανεπιστήμιο Κύπρου

Θέση: Λευκωσία, Κύπρος

Επιφάνεια: 8.500m²

Μελέτη: 2015