64312126_373462753307683_409097237396298

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, στο νέο κτίριο των Πρότυπων Εκπαιδευτηρίων 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα_ 2019

Μελέτη Αρχιτεκτονικής Τοπίου: 40.22.Architects 

Αρχιτέκτονες: Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Κατασκευή: ΑΡΚΕΤΙΠΟ ΕΠΕ

Τοποθεσία: Ελαιώνες, ΔΕ Πυλαίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Επιφάνεια: 5.000m2

Μελέτη: 2019

Κατασκευή: 2019-

Φωτογραφίες: 40.22.Architects 

ΣΧΕΔΙΟ_1_ΜΕ.jpg
Ring Overview_light2.jpg
Ring Base View_3.jpg
#IMG_6191_.jpg