Πολυλειτουργικός χώρος σχολικής βιβλιοθήκης

Θεσσαλονίκη _ 2015

Αρχιτεκτονική μελέτη: 40.22.Architects

Αρχιτέκτονες:

Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτης αρχιτέκτονας: Π. Πετρίδης

Πελάτης: Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Θέση: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Μελέτη: 2015

Κατασκευή: 2015