top of page

Architectural design: SPARCH + 40.22.Architects

Architects: Rena Sakellaridou, Morpho Papanikolaou,

Anastasia Papadopoulou, Vanessa Tsakalidou

Collaborating architects:

N. Apergis, Ε. Papaevangellou, N. Tsompikou, S. Cherouvim

Collaborating students of architecture: S. Georgiou, F. Katsaris

Organizer: Aristotle University of Thessaloniki

Location: Thermi, Thessaloniki, Greece

Area: 59.600m²

Built Area: 20.000m²

Design: 2011

 

 

 

'MATRIX' _ School of Fine Arts / Aristotle University of Thessaloniki

Limited architectural competition _ Thessaloniki, Greece _ 2011

bottom of page