ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ | Διάλεξη των 40.22. Architects "συντεταγμένη αρχιτεκτονική"