ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣ