Αρχιτεκτονική μελέτη: SPARCH + 40.22.Architects

Αρχιτέκτονες:

Ρένα Σακελλαρίδου, Μόρφω Παπανικολάου, 

Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτες αρχιτέκτονες:

Ν. Απέργης, Ε. Παπαευαγγέλου, N. Τσομπίκου, Σ. Χερουβείμ

Συνεργάτες φοιτητές αρχιτεκτονικής: Σ. Γεωργίου, Φ. Κατσαρής

Αγωνοθέτης: Αριστότελειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θέση: Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Επιφάνεια: 59.600m²

Δόμηση: 20.000m²

Μελέτη: 2011

 

'ΜΗΤΡΑ' _ Σχολή Καλών Τεχνών / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κλειστός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός _ Θεσσαλονίκη 2011