Επιπλωμένα δωμάτια στη Θάσο_2019

Αρχιτεκτονική μελέτη: 40.22.Architects 

Αρχιτέκτονες: Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Συνεργάτες φοιτητές αρχιτεκτονικής: Α. Γιάγκου, Β. Κασβίκη

Θέση: Θάσος

Επιφάνεια: 502m²

Μελέτη: 2019

Κατασκευή: 2019 -

 

© 2015 by 40.22.Architects