Αρχιτεκτονική μελέτη: 40.22.Architects

Αρχιτέκτονες: Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου

Θέση: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Επιφάνεια: 160m²

Μελέτη: 2013

Κατασκευή: 2013

Φωτογραφίες: Γιάννης Σιμητόπουλος, Λένα Αρβανιτάκη

‘white house’_ Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη _ 2013